Základní principy skautingu

Světlušky

Heslo:

Pamatuj!

Příkaz:

Buď lepší dnes než včera!

Zákony:

1. Světluška je pravdomluvná.

2. Světluška je poslušná.

3. Světluška pomáhá jiným.

4. Světluška je statečná a veselá.

5. Světluška je čistotná.

Slib:

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

(věřící mohou dodat: k tomu mi dopomáhej Bůh.)

 

Skautky

Heslo:

Buď připravena!

Příkaz:

Alespoň jeden dobrý skutek každý den!

Zákony:

1. Skautka je pravdomluvná.

2. Skautka je věrná a oddaná.

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.

5. Skautka je zdvořilá.

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň.

8. Skautka je veselé mysli.

9. Skautka je hospodárná.

10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích.

Slib:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.

(věřící mohou dodat: k tomu mi dopomáhej Bůh.)

 

Pilíře skautingu

1. Povinnost k  Bohu (vyššímu principu).

2. Povinnost ke druhým.

3. Povinnost k sobě.